Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Giáo hội Phật Giáo Hoà Hảo Úc Châu kỷ niệm 77 năm khai sáng nền đạo

Giáo hội Phật Giáo Hoà Hảo Úc Châu kỷ niệm 77 năm khai sáng nền đạo

Vừa qua vào ngày 19/6/2016. Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo tại tiểu bang New South Wales – Úc Châu đã tổ chức Đại Lễ kỷ niệm năm thứ 77 khai sáng nền đạo của Đức Huỳnh Giáo Chủ tại Trung Tâm Văn Hoá & Sinh Hoạt Cộng Đồng. Buổi lễ có sự tham dự của các đại diện hội đoàn & đoàn thể trong cộng đồng. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.