Giáo hội Phật Giáo Hoà Hảo Úc Châu kỷ niệm 77 năm khai sáng nền đạo

Vừa qua vào ngày 19/6/2016. Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo tại tiểu bang New South Wales – Úc Châu đã tổ chức Đại Lễ kỷ niệm năm thứ 77 khai sáng nền đạo của Đức Huỳnh Giáo Chủ tại Trung Tâm Văn Hoá & Sinh Hoạt Cộng Đồng. Buổi lễ có sự tham dự của các đại diện hội đoàn & đoàn thể trong cộng đồng. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.