22/04/2014 | 0

Giáo dục phổ thông Việt Nam bị chê phá sản

Giáo dục phổ thông Việt Nam bị chê phá sản

Một hội nghị bàn tròn trên mạng bàn về chương trình giáo dục phổ thông và bộ sách giáo khoa được lưu hành tại các trường học ở Việt Nam gần 40 năm nay, đã thu thập được nhiều ý kiến đồng tình, cho rằng nền giáo dục và bộ sách giáo khoa được sử dụng tại Việt Nam đã phá sản.
Báo mạng Việt Nam Net dẫn lời ông Bùi Trần Hiếu của trường Đại học New South Wales nói rằng, chương trình giáo dục phổ thông 12 năm và bộ sách giáo khoa đang được sử dụng tại Việt Nam hiện nay không trang bị cho người đi học năng lực và kỹ thuật “tư duy phản biện, sáng tạo đổi mới cũng như hợp tác và giao tiếp.”
Ông Bùi Trần Hiếu cho rằng học sinh Việt Nam có thể không thua kém học sinh các nước phát triển, đặc biệt trong môn toán và một số môn khoa học tự nhiên. Thế nhưng, về năng lực thì học sinh Việt Nam thua xa so với học sinh trung học các quốc gia trong vùng.
Một số ý kiến khác của các chuyên viên giáo dục cho rằng học sinh Việt Nam ít thực hành. Còn theo giáo sư Ngô Bảo Châu, học sinh Việt Nam cần phải học cách tôn trọng, biết lắng nghe những ý kiến khác với ý kiến của mình, mà nhiều khi phải lật lại toàn bộ những gì mình đã nghĩ. (S. Châu)