Giáng Sinh tại trung tâm chăm sóc người cao niên Love Joy ADHC ở Sacramento

Trong ngày lễ Giáng Sinh năm nay, chúng tôi đã đến thăm các cụ cao niên tại trung tâm chăm sóc người cao niên tai thủ phủ Sacramento. Hiên trung tâm Love Joy ADHC có 172 cụ cao niên, trong số đó có khoảng 30 cụ là người Mỹ gốc Việt.