Giảng dạy chủ nghĩa Mác Lê Nin trong trường đại học là…”dở hơi”

Từ sau năm 1975, tất cả các trường đại học và cao đẳng ở Việt Nam đều bị bắt buộc học môn chủ nghĩa Mác – Lê Nin gắn liền với đường lối của đảng cộng sản Việt Nam. Ngoài ra học sinh còn bị bắt buộc học môn học có tên Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là một cưỡng ép giáo dục đang vấp nhiều phản ứng, trong đó có đại học Fulbright tại Sài Gòn qua việc từ chối đưa các môn này vào giảng dạy. Trong một trao đổi với báo chí Sài Gòn, bà Đàm Bích Thủy, hiệu trưởng sáng lập đại học Fulbright nói rằng bà đã thẳng thắn với các quan chức của bộ giáo dục rằng những môn học về chủ nghĩa Mác Lê Nin không cần thiết bị bắt buộc, vì tài liệu môn này khô khan, thiếu hấp dẫn và thiếu cả sự trung thực.