Gian nan chống dự án “Tộc Kinh” tại Bussy Saint Georges” (Pháp)

Sau nhiều nổ lực để phá tan âm mưu của nhóm người Tàu và Việt tại Pháp lợi dụng danh nghĩa người Việt hải ngoại để mua đất tại thành phố Bussy Saint Georges. Trong cuộc họp Hội đồng Thành phố vừa qua, ông Thị Trưởng thành phố Bussy Saint Georges cho biết đã ngừng dự án “Tộc Kinh” và tỏ vẻ hối tiếc đã gây tổn thương cho cộng đồng người Việt. Xin kính mời quý vị theo dõi phóng sự tường trình sau đây.