12/03/2015 | 0

Gian dối về bằng cấp chỉ bị cảnh cáo và thuyên chuyển

Gian dối về bằng cấp chỉ bị cảnh cáo và thuyên chuyển

Theo kết quả điều tra của Ủy ban kiểm tra huyện ủy Hậu Lộc, năm 2001, ông Nguyễn Văn Luật được Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa cấp bằng Trung cấp hành chính. Tuy nhiên, ông Luật có bằng Trung cấp chính trị khi chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

Để hợp thức hóa bằng Trung cấp chính trị, năm 2002, ông Luật mới học và tốt nghiệp hệ bổ túc văn hóa tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Triệu Sơn. Ngoài ra, khi ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tuy Lộc từ năm 1999 đến năm 2004, ông Luật cũng kê khai không trung thực về trình độ học vấn.

Ủy ban kiểm tra còn phát giác ông Luật kê khai tài sản thiếu trung thực, không đưa phần trang trại chăn nuôi vào bản kê khai hàng năm. Trong thời gian giữ chức Chánh thanh tra huyện, ông Luật có nhiều sai phạm trong điều hành, tổ chức đơn vị.

Trong đợt soát xét văn bằng cán bộ, công chức cấp xã cuối năm 2014, cơ quan hữu trách đã kiểm tra 694 hồ sơ, tìm thấy 158 hồ sơ có nghi vấn. Đa số gian lận là tẩy xóa, ngày tháng năm sinh trong bằng cấp không khớp với hồ sơ bảo hiểm. Qua đó, Huyện ủy Hậu Lộc đã cách chức một số cán bộ có hành vi gian lận bằng cấp. Riêng trường hợp ông Nguyễn Văn Luật, Huyện ủy đã kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng, điều chuyển sang vị trí công tác khác.

Qua sự việc trên có thể nhận thấy thực trạng dùng bằng giả để có chức quyền đang là vấn đề hàng ngày của những Đảng viên Cộng Sản thời bình. Đó cũng là cái “dớp” không thể loại bỏ trong cung cách và trách nhiệm của những người làm chính quyến thời nay.

Nhật Nam / SBTN