Giám sát viên quận cam Andrew Đỗ đối mặt với khoản tiền phạt 12,000 mỹ kim vì vi phạm chính sách ‘pay to play’ của tiểu bang

Giám sát viên quận cam Andrew Đỗ đối mặt với khoản tiền phạt 12,000 mỹ kim vì vi phạm chính sách ‘pay to play’ của tiểu bang

Theo bản tin của VoiceOC, Ông Andrew Đỗ, Giám sát viên Quận Cam (OC), đang phải đối mặt với khoản phạt lên tới $12,000 Mỹ kim vì vận động hành lang cho các nhà tài trợ chiến dịch tranh cử của chính mình – điều mà Ủy ban Thực hành Chính trị Công bằng (FPPC) của tiểu bang cho rằng vi phạm các hạn chế pay-to-play của tiểu bang.

 Các nhà điều tra của Ủy ban cho biết sự việc xảy ra khi ông Andrew Đỗ phục vụ trong hội đồng CalOptima, cơ quan giám sát chương trình bảo hiểm y tế của OC cho người già, người nghèo và có hoàn cảnh khó khăn. Các viên chức lưu ý rằng trong thời gian phục vụ trong ban giám đốc của CalOptima, ông Andrew Đỗ đã giúp thúc đẩy các hợp đồng vận động hành lang cho hai nhà vận động hành lang OC, bao gồm James McConnell và Christopher Townsend vào năm 2016 và 2017.

Ủy ban không cáo buộc bất kỳ hành vi sai trái nào đối với ông McConnell hoặc ông Townsend. Trước đó, cả hai nhà vận động hành lang quyên góp số tiền lớn cho chiến dịch tranh cử của ông Andrew Đỗ. Vì cả hai nhà vận động hành lang đều nổi tiếng và đã đóng góp đáng kể cho chiến dịch tranh cử của ông Andrew, các nhà điều tra của FPPC cho rằng khó có thể chấp nhận việc ông Andrew Đỗ không biết mình đang bỏ phiếu cho ai.

Chẳng hạn, vào tháng 12 năm 2016, ông Townsend đóng góp 1,900 Mỹ kim cho ông Andrew Đỗ. Ngoài ra, vào tháng 3 năm 2017, ông Townsend đóng góp thêm cho ông Andrew 2,000 Mỹ kim. Ủy ban Thực hành Chính trị Công bằng đã tìm thấy các khoản quyên góp tương tự từ ông McConnell. Ông Andrew Đỗ cho biết nhân viên CalOptima không thông báo cho ông về kỳ mâu thuẫn lợi ích nào và khẳng định ông đã tìm cách sửa chữa sau khi nhận thức được sai lầm của mình.