15/12/2015 | 0

Giám sát nguyên tử kết thúc điều tra Iran

Giám sát nguyên tử kết thúc điều tra Iran

Vienna, Áo. (Reuters) – Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế hay IAEA đã công bố một bản phúc trình trong đầu tháng này, cho biết cho tới năm 2003, Iran đã có chương trình sản xuất vũ khí nguyên tử và phản ứng của cộng đồng quốc tế đã vô hiệu.

Iran luôn luôn bác bỏ lên án của quốc tế, tuyên bố chương trình nguyên tử của họ chỉ có mục đích dân sự, thiết lập các nhà máy điện nguyên tử. Nhưng vào ngày hôm nay, IAEA sẽ chính thức kết thúc cuộc điều tra đã kéo dài 12 năm để bình thường hóa tình trạng quốc tế của Iran sau khi nước này ký kết hiệp ước với các siêu cường. Năm nước hội viên thường trực Hội đồng Bảo an và Đức đã ký kết hiệp ước với Iran trong tháng 7 và hiện giờ lục cường tập trung vào việc thi hành bản hiệp ước.

Theo bản hiệp ước, Iran sẽ giới hạn chương trình phát triển nguyên tử và đổi lại sẽ được nhấc bỏ cấm vận. Các công ty Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Cộng đang chờ đợi để đầu tư ở Iran sau khi lệnh cấm vận được nhấc bỏ. Bản nghị quyết kết thúc cuộc điều tra và tiếp tục theo dõi chính sách nguyên tử Iran của Hội đồng Quản trị IAEA không gặp nhiều chống đối. Những người ủng hộ hiệp ước tháng 7 cho rằng hiệp ước sẽ làm cho IAEA có nhiều quyền lực hơn trong việc thanh tra và giám sát hoạt động nguyên tử của Iran. Khi những nước mạnh mẽ lên án chương trình nguyên tử Iran như Hoa Kỳ và Pháp đã ký hiệp ước, các nhà ngoại giao cho rằng Hội đồng gồm 35 thành viên của IAEA sẽ thông qua bản nghị quyết trong ngày nay.

Iran hy vọng cấm vận sẽ được nhấc bỏ vào tháng Giêng. (Robert Võ)