29/01/2014 | 0

GIÁM ĐỐC TÌNH BÁO ANH QUỐC BỊ CÁCH CHỨC.

GIÁM ĐỐC TÌNH BÁO ANH QUỐC BỊ CÁCH  CHỨC.

Luân Đôn, Anh (Reuters)
Giám đốc cơ quan tình báo cơ quan GCHQ của Anh quốc sẽ phải rời khỏi chức vụ vào cuối năm nay.
Việc tiết lộ cơ quan GCHQ đã cộng tác với Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ hay NSA trong việc nghe lén điện thoại, theo dõi điện thư đã làm cho người dân Anh tức giận chính phủ và các cơ quan tình báo trong nước.
Ông Iain Lobban 53 tuổi đã làm giám đốc GCHQ trong 6 năm qua. Một nữ phát ngôn viên của GCHQ nói rằng ông Iain Lobban là một giám đốc ngoại hạng của GCHQ, nhưng từ ngày hôm nay sẽ bắt đầu tiến trình chọn lựa người thay thế và sẽ được thay thế vào cuối năm nay.
Trước áp lực của báo chí, ông Lobban và giám đốc 2 cơ quan tình báo khác của Anh đã mở họp báo chung trong tháng 11, và họ than phiền rằng tài liệu do cựu nhân viên tình báo Hoa Kỳ Edward Snowden tiết lộ tạo thiệt hại cho hoạt động tình báo và an ninh quốc gia.
Ông Lobban nói rằng GCHQ không nghe lén điện thoại và điện thư của hầu hết người Anh, chỉ hành động trong những trường hợp đặc biệt.
Ông Lobban làm việc cho GCHQ từ năm 1983, được chỉ định làm giám đốc trong năm 2008. Cơ quan GCHQ có khoảng 6,000 nhân viên.

Huệ Võ