14/11/2013 | 2

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT TÒA BẠCH ỐC NÓI VIỆC SỬA TRANG WEB HEALTHCARE.GOV CÓ TIẾN BỘ

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT TÒA BẠCH ỐC NÓI VIỆC SỬA TRANG WEB HEALTHCARE.GOV CÓ TIẾN BỘ

Tin Hoa Thịnh Đốn – Các viên chức kỹ thuật hàng đầu của chính phủ xuất hiện tại buổi điều trần ở Quốc hội, nói họ dự trù việc sửa chữa trang web chăm sóc sức khỏe có chữ ký của Tổng thống Obama sẽ được hoàn thành vào cuối tháng 11 theo kế hoạch. Chính quyền Obama đang điên đầu trước việc hàng triệu người Mỹ không thể ghi tên online, và hàng triệu người Mỹ khác bị mất bảo hiểm y tế, bất chấp Tổng thống lặp đi lặp lại lời hứa rằng nếu thích họ vẫn có thể giữ lại chương trình bảo hiểm. Tại buổi điều trần, các nhà lập pháp Cộng hòa cáo buộc viên chức kỹ thuật không thẳng thắn về nguy cơ trang web HealthCare dot gov không sẵn sàng hoạt động vào ngày 1 tháng 10. Ngày càng có nhiều áp lực từ phía Cộng hòa và thậm chí phía Dân chủ, với dự luật cho phép người Mỹ tiếp tục kế hoạch hiện tại, cho dù chính sách không phù hợp với tiêu chuẩn cao hơn của đạo luật Obamacare 2010. Giám đốc kỹ thuật tại Tòa Bạch Ốc Todd Park nói với Ủy ban Giám sát của Hạ viện mà đa số là thành viên Cộng Hòa, rằng còn nhiều việc phải làm nhưng kết quả có tiến bộ với tốc độ ngày càng nhanh, có thể giải quyết 17,000 người ghi tên cùng một lúc.