08/03/2014 | 1

Giám đốc IMF chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ

Giám đốc IMF chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ

Washington, DC. (CBS)
Giám đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, Christine Lagarde gởi lời chúc mừng ngày Quốc Tế Phụ Nữ qua một đoạn phim trên internet. Bà nói rằng, người phụ nữ đóng một vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu.
Bà Lagarde nói, phụ nữ tạo nên sự khác biệt, mang lại giá trị, đóng góp cho nền kinh tế. Họ đóng một vai trò vô cùng quan trọng khi tập trung vào các giá trị, các nguyên tắc và thực hiện những điều mà họ hứa hẹn.
Theo các trang mạng xã hội, Ngày Quốc Tế Phụ Nữ mùng 8 tháng 3 được công nhận từ đầu những năm 1900 để thể hiện tình yêu thương đối với phụ nữ và công nhận những đóng góp của họ. – N. Trần