12/03/2015 | 1

Giám đốc FBI cảnh báo việc tuyển mộ của IS

Giám đốc FBI cảnh báo việc tuyển mộ của IS

Washington, DC. (Reuters) – Giám đốc FBI James Comey cho biết việc truyền bá tư tưởng cực đoan của phiến quân Quốc Gia Hồi Giáo là mối quan ngại hàng đầu của FBI khi cơ quan đang phải đối phó với mối đe dọa khủng bố.

Ngoài ra, mối đe doạ còn ở các nhóm khác, đặc biệt qua việc sử dụng tinh tế các phương tiện truyền thông xã hội. Trong phiên điều trần ủy tiểu ban phân bổ ngân sách, ông Comey nói giống như các nhóm phiến quân khác, Quốc Gia Hồi Giáo kêu gọi thực hiện các cuộc tấn công, được gọi là Con Sói Đơn Độc tại các quốc gia Tây phương và đặc biệt khuyến khích các cuộc tấn công vào các binh sĩ, nhân viên công lực và cộng đồng tình báo. Ông Comey trích dẫn những nỗ lực liên tục của nhóm để tuyển mộ công dân Hoa Kỳ tham gia vào cuộc chiến của phiến quân Quốc Gia Hồi Giáo tại Syria và Iraq, sau đó trở về Hoa Kỳ để thực hiện các hành vi khủng bố.

Theo giám đốc FBI, sức lôi cuốn của nhóm Quốc Gia Hồi Giáo đối với những người Hoa Kỳ cực đoan và khả năng tiếp cận những cá nhân đó của nhóm Quốc Gia Hồi Giáo, thông qua internet và truyền thông xã hội là điều đáng quan ngại nhất. Đầu tháng này, giám đốc Cơ Quan Tình Báo Quốc Gia James Clapper tuyên bố khoảng 180 công dân Hoa Kỳ đã tới Syria để tham gia vào hàng ngũ Quốc Gia Hồi Giáo và khoảng 40 người đã trở về Hoa Kỳ. (Nguyên Trân)