29/11/2021 | 38

Giám đốc điều hành Twitter Jack Dorsey trao quyền cho giám đốc kỹ thuật Agrawal

Giám đốc điều hành Twitter Jack Dorsey trao quyền cho giám đốc kỹ thuật Agrawal

Vào hôm thứ Hai, Giám đốc điều hành (CEO) Twitter, Jack Dorsey sẽ từ bỏ vai trò của mình và trao quyền cho điều hành Giám đốc kỹ thuât Parag Agrawal để lãnh đạo công ty. Việc bổ nhiệm Agrawal, một người làm việc 10 năm của Twitter, báo hiệu kế hoạch của hội đồng quản trị về chiến lược mà công ty trước đây đã đặt ra để tăng gấp đôi doanh thu vào năm 2023, ngay cả khi các nhà đầu tư không chắc chắn rằng Twitter sẽ đạt được.

Cổ phiếu Twitter tăng gần 10% sau thông báo và giảm 2.7% lúc đóng cửa. Dorsey là người đồng sáng lập công ty Twitter và điều hành công ty trong những năm đầy biến động của chính quyền Tổng thống Donald Trump trước khi cấm tổng thống Trump khỏi Twitter sau cuộc tấn công ngày 6 tháng 1 vào tòa nhà quốc hội của Hoa Kỳ.

Công ty cho biết, việc thay đổi CEO có hiệu lực ngay lập tức và Dorsey sẽ vẫn ở trong hội đồng quản trị cho đến khi hết nhiệm kỳ tại cuộc họp cổ đông thường niên năm 2022.