Giải thơ Nguyễn Chí Thiện năm 2015 tại Paris

Ngục sĩ, nhà thơ, nhà đấu tranh Nguyễn Chí Thiện đã qua đời ngày 02/10/2012. Để tưởng nhớ ông, Hội Pháp Việt Tương Trợ tại Pháp đã thành lập giải thơ Nguyện Chí Thiện. Giải này được trao 2 năm 1 lần cho những nhà văn, nhà thơ đã dùng ngòi bút của mình để góp phần và công cuộc đấu tranh xoá bỏ chế độc độc tài, vận động dân chủ cho Việt Nam. Năm nay giải thơ Nguyễn Chí Thiện được trao cho nhà văn Võ Thị Hảo. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.