07/09/2015 | 0

Giải Phóng Núm Vú ở Kentucky

Giải Phóng Núm Vú ở Kentucky

Louisville, Kentucky. (CBS) — Nhiều người phụ nữ ở khu phố Highland thuộc thành phố Louisville, tiểu bang Kentucky đã tham gia một cuộc biểu tình để thay đổi ý thức công chúng.

Một số người đã ở trần trong sự kiện được cho là đầu tiên thuộc loại này trong khu vực Commonwealth. Một người biểu tình là bà Margaret Vish cho biết, bà đã cảm thấy mệt mỏi vì cơ thể của mình bị xem như một vật tính dục. Hàng trăm người biểu tình đã kéo đến công viên Willow để dự cuộc đi bộ mang tên Giải Phóng Núm Vú. Đây là một phần của một phong trào trên toàn quốc nhằm gia tăng quyền của người phụ nữ.

Nhà tổ chức cuộc đi bộ là cô Nan Elpers cho biết, cô đặc biệt chú ý đến sự việc thân thể người phụ nữ bị tính dục hóa cao độ bởi vì họ che đậy. Cô Elpers nói rằng, cơ thể con người không có gì là tính dục hay bí mật để cho người phụ nữ phải che đậy. Cô có ý tưởng về cuộc đi bộ sau khi học một lớp về giới tính tại trường trung học. Cô đứng nói chuyện với đám đông tại công viên Willow trong tình trạng ở trần. Cô cho biết nỗ lực của phong trào Giải Phóng Núm Vú là giải phóng tính dục thân thể phụ nữ bằng cách làm cho mọi người bớt nhạy cảm về thân thể phụ nữ, đặc biệt là phần trên.

Tại Kentucky, một người bất kể là nam hay nữ, được quyền ở trần trước công chúng, nhưng luật pháp tiểu bang cấm phô bày bộ phận tính dục trước công chúng. (Huy Lam)