14/10/2013 | 0

GIẢI NOBEL KINH TẾ 2013 ĐƯỢC TRAO CHO 3 NHÀ KINH TẾ HOA KỲ

GIẢI NOBEL KINH TẾ 2013 ĐƯỢC TRAO CHO 3 NHÀ KINH TẾ HOA KỲ

Tin Stockholm – Viện Hàn Lâm Khoa Học Thụy Điển tuyên bố trao giải Nobel Kinh Tế 2013 cho 3 nhà kinh tế Hoa Kỳ Eugene Fama, Lars Peter Hansen và Robert Shiller. Ba nhà kinh tế này sẽ chia xẻ giải thưởng 8 triệu crow Thụy Điển hay 1.25 triệu mỹ kim. Giải Nobel Kinh Tế được chính thức gọi là giải Sveriges Riksbank. Giải này mới được thiết lập trong năm 1968, không có trong nhóm giải thưởng trong di chúc của nhà khoa học triệu phú phát minh thuốc nổ Alfred Nobel để lại trong năm 1895.