25/06/2015 | 0

Giai đoạn mới trong nỗ lực chống buôn người

Giai đoạn mới trong nỗ lực chống buôn người

Washington, DC. (CBS) – Bộ Tư Pháp vừa công bố một giai đoạn mới trong nỗ lực chống nạn buôn người.

Theo Bộ Trưởng Tư Pháp Loretta Lynch, những kẻ buôn người nhắm vào những thành viên dễ bị tổn thương nhất trong xã hội để khai thác họ cho các hoạt động tình dục và lao động nô lệ dưới mọi hình thức. Những tội phạm như vậy không có chỗ tại Hoa Kỳ. Bà cho biết các viên chức liên bang đang cố gắng để có thêm nhiều thành phố tham gia vào giai đoạn mới của một chương trình, có mục đích điều tra và truy tố nhanh chóng những kẻ buôn người. Ý tưởng được thiết lập từ một chương trình có từ năm 2011, mà các viên chức cho biết đã dẫn tới nhiều trường hợp buôn người bị kết án.

Các thành phố trong giai đoạn đầu là Atlanta, El Paso, Texas, Kansas City, Missouri, Memphis, Tennessee, Miami và Los Angeles. Bà Lynch mô tả thành tựu của chương trình cho tới nay là phi thường. (Nguyên Trân)