Giấc Mơ Mỹ của một người Việt tị nạn Cộng Sản

Sau tháng 4 năm 1975, hơn một triệu người Việt Nam tìm cách thoát khỏi sự áp bức của Cộng Sản trên những con thuyền mong manh, hoặc trong rừng sâu, nước độc. Gần nửa triệu người đã bỏ mình trên con đường tìm tự do. Những người may mắn đến được bến bờ tự do, chỉ còn 2 bàn tay trắng. Và sau 40 năm, những người cùng khổ đó đã làm lại từ đầu và thành công ngay trên quê hương thứ hai của họ. Kính mời khán thính giả theo dõi anh Thái Hoàng Triều, một người trẻ vô cùng thành công tại Hoa Kỳ, kể về Giấc Mơ Mỹ của mình sau đây.