ADS

Giấc mơ Hoa Kỳ – Buổi tuyên thệ trở thành công dân Mỹ

Hàng năm trung bình có khoản 700 ngàn người di dân trở thành công dân Hoa Kỳ và với con số này nước Mỹ hiện nay có trên 48 triệu người di dân, trở thành một hộp chủng quốc có nhiều người nhập cư nhất thế giới.

Bài Liên Hệ