04/10/2019 | 13

Giá xăng tăng mạnh ở tiểu bang California

Trong tuần lễ vừa qua, giá xăng tại vùng California tăng lên kỷ lục và cao hơn cả lần cao nhất là năm 2014. Phóng viên Trung Nguyễn tường trình sau đây.