11/03/2014 | 2

Giá xăng có thể tăng 2 con số vì luật khí thải

Giá xăng có thể tăng 2 con số vì luật khí thải

Los Angeles, California. (CBS)
Luật giảm khí thải nhà kính của tiểu bang California ảnh hưởng tới ngành công nghiệp, khiến cho ngành xăng dầu tốn hơn 1.5 tỷ Mỹ kim lệ phí giấy phép ô nhiễm. Và giờ đây người tiêu thụ tại tiểu bang California phải hứng chịu hậu quả.
Bắt đầu từ năm tới, luật sẽ buộc các nhà cung cấp nhiên liệu tham gia thị trường giới hạn và trao đổi, cùng với các công ty tiện ích và các nhà sản xuất lớn. Những người đứng đầu ngành công nghiệp dầu cho rằng điều này sẽ khiến giá nhiên liệu tăng ngay lập tức ít nhất là 12 cents một gallon, trong khi các nhà điều hành tiểu bang cho rằng, giánhiên liệu có thể biển đổi lớn, tăng đến 2 con số.
Một nhà lập pháp hàng đầu của tiểu bang bày tỏ mối quan ngại về tác động không vững chắc của điều luật đối với giá nhiên liệu tiêu dùng, bao gồm xăng, khí đốt thiên nhiên, propane và dầu sưởi ấm. Chủ Tịch lâm thời ThượngViện Darrell Steinberg, thuộc đảng Dân Chủ, đại diện Sacramento, cho rằng tiểu bang nên từ bỏ kế hoạch đặt các nhà sản xuất nhiên liệu dưới điều khoản giới hạn và trao đổi của đạo luật, thay vào đó áp đặt mức thuế carbon là 15 cents một gallon. – N. Trần