04/04/2021 | 7

Gia tăng đầu tư chui, tội phạm nước ngoài qua đường du lịch vào Việt Nam

Gia tăng đầu tư chui, tội phạm nước ngoài qua đường du lịch vào Việt Nam

Nhiều du khách từ Trung Cộng sản Việt Nam để tổ chức đánh bạc hay buôn bán ma tuý (Người Lao Động)

Tin từ Sài Gòn: Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn, cùng với việc phát triển du lịch, Việt Nam đang đối mặt với nhiều vấn đề trong đó có việc gia tăng đầu tư chui và tội phạm nước ngoài.

Theo báo này, cơ chế và chính sách pháp luật của cộng sản Việt Nam còn “kẽ hở” để các tổ chức, cá nhân nước ngoài và trong nước lợi dụng hoạt động vi phạm pháp luật, đặc biệt là tình trạng người nước ngoài mua bán hoặc thuê mượn tư cách pháp nhân để đầu tư chui tại các địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh.  Việc cai quản du khách nước ngoài vào Việt Nam và khách Việt đi nước ngoài còn hạn chế khiến tội phạm nước ngoài vào Việt Nam qua đường du lịch tăng.

Các hình thức phạm tội được ghi nhận là tổ chức đánh bạc, lừa đảo trên mạng, sản xuất, mua bán ma túy xuyên biên giới, xuất nhập cảnh trái phép… Dự báo, trong thời gian tới sẽ có những hệ lụy về an ninh, xã hội và môi trường vì tình hình hình thế giới đang có nhiều diễn biến phức tạp và xu hướng mở cửa, thu hút đầu tư, đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh để phát triển du lịch được đẩy mạnh khi đại dịch được kiểm soát.

Quốc Tuấn