29/11/2013 | 0

Gia tăng căng thẳng trong lúc người Ukraine thân Liên Âu chuẩn bị biểu tình lớn

Gia tăng căng thẳng trong lúc người Ukraine thân Liên Âu chuẩn bị biểu tình lớn

Tin Kiev- Căng thẳng đã gia tăng trong lúc người Ukraine thân Liên Âu chuẩn bị xuống đường. Cuộc biểu tình hy vọng sẽ có hàng ngàn người tham gia. Căng thẳng gia tăng sau khi cảnh sát chận 2 chiếc xe van chở người biểu tình tới quãng trường Độc Lập. Hai chiếc xe chở theo dụng cụ dùng cho cuộc biểu tình, cắm nhiều cờ Liên Âu tren nóc xe. Trong lúc người biểu tình và cảnh sát xô đẩy nhau, một dân biểu đối lập giơ thẻ dân biểu yêu cầu cảnh sát cho 2 chiếc xe vào quãng trường. Cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Viktor Yanukovich từ chối ký hiệp ước tự do mậu dịch và cộng tác với Liên Âu sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ tối. Tổng thống Yanukovich cũng đã từ chối ký hiệp ước vào giờ phút cuối trong cuộc họp thượng đỉnh với Liên Âu ngày hôm nay.