08/03/2014 | 0

Gia đình Obama nghỉ cuối tuần ở Florida

Gia đình Obama nghỉ cuối tuần ở Florida

Miami, Florida. (CBS)
Tổng Thống Obama và phu nhân lên đường tới vùng cực nam của tiểu bang Florida cho một kỳ nghỉ cuối tuần cùng con gái. Trước đó, ông và phu nhân là bà Michelle Obama tới thăm trường trung học Coral Reef ở thành phố Miami để công bố các sáng kiến mới của Bộ Giáo Dục, nhằm giúp thêm nhiều học sinh hoàn tất giấy tờ cần thiết để hội đủ điều kiện nhận trợ cấp tài chánh của liên bang hoặc các khoản vay dành cho sinh viên.
Muốn nhận được trợ cấp của liên bang, chẳng hạn như Pell Grands, các học sinh phải điền hồ sơ, gọi tắt là FAFSA. Các tiểu bang, các trường đại học cũng trợ giúp tài chánh cho sinh viên dựa trên hồ sơ đó. Nhưng theo bộ Giáo Dục, hàng năm có tới hơn 1 triệu học sinh năm cuối của các trường trung học không điền hồ sơ FAFSA.
Như một phần trong nỗ lực mở rộng cơ hội giáo dục, ông Obama nói rằng, bắt đầu từ mùa Thu, Bộ Giáo Dục sẽ làm việc với các tiểu bang để lên danh sách những học sinh chưa hoàn tất hồ sơ. Các tiểu bang có thể dựa vào thông tin đó để giúp các trường học và các học khu giúp học sinh điền đơn.
Trong đề nghị ngân sách cho tài khóa bắt đầu từ mùa thu, ông Obama yêu cầu Quốc Hội tài trợ thêm hơn 750 triệu Mỹ kim cho các chương trình giáo dục, bao gồm 300 triệu cho một cuộc cạnh tranh mới để khuyến khích các tiểu bang và các học khu xóa bỏ khoảng cách về thành tích và cơ hội giữa các trường, ngoài 200 triệu Mỹ kim giúp giáo việc giới thiệu công nghệ số tại các lớp học. – N. Trần