GIA ĐÌNH NGƯỜI DÂN MỸ: VỢ HOẶC CHỒNG GỐC Á CÓ LỢI TỨC CAO NHẤT

GIA ĐÌNH NGƯỜI DÂN MỸ: VỢ HOẶC CHỒNG GỐC Á CÓ LỢI TỨC CAO NHẤT

Tin New York – Một thống kê mới đây cho thấy những gia đình có vợ hoặc chồng là người gốc Á thì thường có thu nhập cao hơn những gia đình khác. Bảng phân tích của Pew Research Center, một công ty tên tuổi trong ngành thống kê, cho thấy rằng thường những cặp vợ chồng khác màu da có lợi tức cao hơn các cặp cùng màu da. Dẫn chứng là với cộng đồng người gốc Âu da trắng, phụ nữ khi cưới chồng Hispanic hay gốc Phi Châu thì thu nhập thấp hơn trung bình. Tuy nhiên đàn ông da trắng khi cưới vợ Hispanic hay gốc Phi Châu sẽ có thu nhập cao hơn trung bình.

Riêng trường hợp họ cưới người gốc Á thì thu nhập luôn cao hơn trung bình, bất kể đó là đàn ông da trắng cưới vợ gốc Á hay phụ nữ da trắng cưới chồng gốc Á. Kết quả phân tích các đôi mới cưới này được tổng hợp như sau theo thứ tự xếp từ những cặp vợ chồng có thu nhập cao nhất là vợ gốc Âu chồng gốc Á hoặc ngược lại, sau đó đến những người gốc Hispanic và gốc Âu, và cuối cùng là những cặp vợ chồng gốc Phi châu và Âu châu. Số liệu cũng cho thấy đàn ông gốc Á ít cưới người khác chủng tộc hơn số phụ nữ gốc Á, chỉ có 0.6% so với 1.6%.