15/12/2014 | 2

Gia đình nạn nhân ở Connecticut kiện nhà sản xuất súng

Gia đình nạn nhân ở Connecticut kiện nhà sản xuất súng

Newtown, Connecticut. (CBS) – Gia đình của 9 người bị thiệt mạng trong vụ tấn công trường tiểu học ở Newtown, Connecticut, vào năm 2012 đệ đơn kiện công ty sản xuất súng được sử dụng trong vụ tấn công.

Bên bị đơn gồm Bushmaster, nhà phân phối và một nhà bán lẻ địa phương, đã bán khẩu súng mà Adam Lanza, 20 tuổi, sử dụng để giết hại 20 học sinh lớp một cùng 6 nhà giáo dục trong cuộc tấn công ngày 14 tháng 12, năm 2012 vào trường tiểu học Sandy Hook. Vụ kiện tuyên bố khẩu súng AR-15 mà Lanza sử dụng trong vụ tấn công được thiết kế làm vũ khí quân sự, có ít tiện ích cho mụch đích dân sự và do đó không nên rơi vào tay Lanza.

Gia đình của 9 nạn nhân và người thứ 10 bị thương đã đệ đơn kiện tại Tòa Thượng Thẩm Connecticut ở Bridgeport. Vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại một khoản không được xác định. Lanza, bắt đầu vụ thảm sát bằng cách bắn chết mẹ trong nhà, và kết thúc bằng cách quay súng bắn tự sát khi nghe thấy cảnh sát đang tới gần. (Nguyên Trân)