Gia đình gốc Việt có người qua đời vì COVID-19 & có người may mắn bình phục

Cha của Cô Julie Cox Wellborne, cư dân Houston, Texas qua đời vì COVID-19 ngày 28/12 sau 5 ngày nằm ở bệnh viện. Cô Julie cũng bị COVID-19 nhưng may mắn được bình phục. Phóng viên Vũ Nhân tường trình trong phóng sự sau đây: