07/01/2016 | 1

Giá dầu rớt dưới 33 USD/thùng

Giá dầu rớt dưới 33 USD/thùng

London, Anh quốc. (Reuters) – Hôm nay, giá dầu thô đã rớt xuống dưới 33 mỹ kim một thùng. Tính từ giữa năm 2014 tới nay giá dầu đã giảm 70%, làm cho các công ty dầu và chính phủ những nước phụ thuộc vào lợi tức sản xuất dầu lửa lâm vào tình trạng khốn đốn.

Hôm nay, Trung Cộng đã để cho đồng nhân dân tệ tự do mất giá, làm cho chứng khoán toàn cầu bị ảnh hưởng. Giá đồng nhân dân tệ đã rớt xuống mức thấp nhất kể từ năm 2010. Thị trường chứng khoán Trung Cộng đã phải ngưng buôn bán gần nửa giờ sau khi giá chứng khoán giảm mạnh. Đây là lần thứ nhì thị trường chứng khoán Trung Cộng đã phải ngưng buôn bán trong tuần này. Ông Spencer Welch là giám đốc HIS Global Insight nói rằng: “Qua nhiều năm, trên cấp độ toàn cầu, Trung Cộng rất quan trọng đối với giá hàng hóa, trong đó có giá dầu. Gia tăng nhu cầu dầu Trung Cộng chiếm 30% gia tăng nhu cầu dầu toàn cầu. Nhưng Trung Cộng đã thặng dư cung cấp. Tình trạng thị trường đã thặng dư cung cấp dầu sẽ kéo dài một thời gian lâu, và giá dầu sẽ tiếp tục thấp.”

Giá dầu Brent trong ngày hôm nay đã xuống 5%, còn 32.16 mỹ kim. Giá dầu thô tương lai Hoa Kỳ xuống còn 32.10 mỹ kim, là giá thấp nhất kể từ cuối năm 2003. Goldman Sachs từng tiên đoán giá dầu thô có thể sẽ chỉ còn 20 mỹ kim một thùng và tiên đoán này có thể đúng với tình trạng giá dầu đang giảm nhanh hiện nay nhưng các nước sản xuất không giảm sản lượng. (Robert Võ)