03/02/2014 | 0

Georgia: Không Để Lập Lại Khủng Hoảng Vì Tuyết

Georgia: Không Để Lập Lại Khủng Hoảng Vì Tuyết

Tin Atlanta, Georgia. (CBS)
Bị đình trệ khi khi tuyết rơi dày 2 inches, làm phần lớn hệ thống giao thông công cộng ở thành phố Atlanta bị đóng cửa tuần trước, Thống Đốc tiểu bang Georgian Nathal Deal cho biết ông đang tìm cách để tránh điều này tiếp diễn.
Ông Deal cho biết lực lượng cảnh báo và phòng chống thời tiết xấu sẽ đề nghị tiểu bang cần phải làm gì để chuẩn bị tốt hơn cho các trận bão và liên lạc cảnh báo tới các trường học và những người khác.
Tại cuộc họp báo tại Quốc Hội tiểu bang, ông Neal cho biết tiểu bang sẽ chuẩn bị tốt nhất có thể để sẵn sàng đón nhận các trận bão tiếp theo.
Một ủy ban, gồm các nhà khí tượng học, các chuyên gia và các nhà lãnh đạo tiểu bang, sẽ báo cáo cho ông 60 ngày sau cuộc họp đầu tiên.
Cuộc họp này vẫn chưa được định ngày. Tuy nhiên tiểu bang sẽ không ngồi đợi một số thay đổi.
Ông Deal cho biết Georgia sẽ sớm giới thiệu những cảnh báo thời tiết xấu, tương tự như hệ thống cảnh báo trẻ em bị mất tích Amber Alert.
Tiểu bang cũng sẽ cải tổ lại ứng dụng khẩn cấp tiểu bang, nay sẽ bao gồm thông tin như các tuyến đường giao thông thay thế và các địa điểm tạm trú.

Nguyên Trân