Gây quỹ xây dựng Bia Tưởng Niệm tại Wollongong

Vào đêm 22/10/2016, Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Wollongong, Úc Châu đã tổ chức buổi dạ tiệc gây quỹ nhằm hoàn tất công trình xây dựng bia đá tại thành phố Wollongong để tưởng nhớ đến Dân Quân Cán Chính VNCH & Đồng Minh trong cuộc chiến Việt Nam. Kính mời khán thính giả theo dõi phóng sự sau đây.