Gây quỹ tranh cử của cô Nguyễn Thu Hà vào chức Nghị Viên tp Garden Grove

Tham gia vào sinh hoạt cộng đồng từ rất sớm, qua việc gia nhập lớp hậu duệ Thuỷ Quân Lục Chiến Việt Nam Cộng Hoà, và sau này trong những hội đoàn trẻ trong cộng đồng. Cô Nguyễn Thu Hà đã được các bậc trưởng thượng trong cộng đồng khuyến khích ra tranh cử vào giòng chính Hoa Kỳ và cô đã mạnh dạn ra tranh cử vào chức Nghị Viên thành phố Garden Grove .Vào tối thứ Sáu 23/9/2016, cô và ban vận động tranh cử đã tổ chức buổi dạ tiệc gây quỹ, được sự tham dự đông đảo các đại diện hội đoàn, đảng phái và thân hữu.