Gây quỹ hỗ trợ thương phế binh VNCH tại Úc Châu

Vào ngày 29/10/2017, Hội Thương Phế Binh VNCH New South Wales đã tổ chức dạ tiệc gây quỹ với sự hổ trợ của Hội Cựu Quân Nhân VNCH và các gia đình quân đội tại New South Wales. Chương trình mang tên “Tôi Không Quên Anh Người Thương Binh VNCH” được tổ chức tại nhà hàng Crystal Palace nhằm giúp đỡ các thương phế binh VNCH đang sống khổ cực tại quê nhà qua.