Gây quỹ giúp học sinh vô gia cư ở East Side San Jose

Vào ngày Chủ Nhật 25 /8 /2019 tại thành phố San Jose cô Vân Lê Uỷ viên giáo dục học Khu East Side tổ chức gây quỹ cho các em học sinh vô gia học trong học khu East side. Phóng viên Vũ Nhân tường trình sau đây.