Gây quỹ giúp đồng bào tị nạn Cộng Sản còn kẹt tại Thái Lan

Một nhóm thiện nguyện tại thành phố Sydney, Úc Châu đã tổ chức buổi gây quỹ giúp đông bào tỵ nạn Cộng sản còn kẹt lại tại Thái Lan, đặc biệt là các đồng bào Thượng chạy trốn Cộng sản. Kính mời khán thính giả theo dõi phóng sự do phóng viên Hoài Phương thực hiện sau đây