Gây quỹ giúp đỡ đồng bào tị nạn ở Thái Lan

8 giờ tối ngày 15-12-2018 tại nhà hàng Golden City, ngoại ô Philadelphia đã diễn ra buổi tiệc gây quỹ nhằm giúp đỡ đồng bào tị nạn đang ở Thái Lan do Nhóm Hoài Việt tổ chức.