Gây quỹ cho tuần lễ “Kỷ niệm 50 năm cuộc chiến Việt Nam”

Nhằm để có phần tài chánh để chuẩn bị cho tuần lễ “Kỷ Niệm 50 Năm Cuộc Chiến Việt Nam” cũng như mời gọi đồng hương tham dự tuần lễ kỷ niệm trên được tổ chức tại thành phố Honolulu tiểu bang Hawaii. Vào ngày Chúa Nhật 12/3/2017 tại thành phố Westminster Nam California, ban Điều Hợp Cộng Đồng tuần lễ kỷ niệm đã tổ chức chương trình tuyển lựa ca sỹ hát về người lính Việt Nam Cộng Hoà. Thành phầni ban giám khảo là nhạc sỹ Lam Phương, Xuân Điềm và giới văn nghệ sỹ miền Nam California, cùng giới trẻ tham dự cuộc thi.