Gây Quỹ Cho Người Tị Nạn Afghanistan

Vào lúc 1:30 chiều Chúa Nhật 12/9/2021 tại đài truyền hình  SBTN đã có buổi ca nhạc gây quỹ cho người tị nạn Afghanistan tại Hoa Kỳ với chủ đề : Tình Yêu Tình Người.