Gây quỹ Cảm Ơn Anh Thương Phế Binh VNCH tại miền Nam Florida

Vào lúc 5giờ chiều Thứ Bảy ngày 21 tháng 07 năm 2018 trong khuôn viên Trung tâm Sinh hoạt Cộng Đồng South County tại thành phố Delray Beach đã tổ chức Đêm Gây Quỹ Cám Ơn Anh Người Thương Phế Binh VNCH do Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn Cộng Sản miền Nam Florida tổ chức.