Gây quỹ biểu tình Quốc Hận 30/4

Vào ngày 22/4/2018, Cộng Đồng Người Việt Tự Do New Sout Wales tại Úc Châu đã tổ chức bữa cơm gây quỹ để có kinh phí cho cuộc biểu tình ngày Quốc Hận 30/4 sắp tới.