Gặp Gỡ Các Thí Sinh Vào Bán Kết Chương Trình “Tiếng Hạc Vàng”

Vào chiều thứ Sáu 26/8/2022, sau các vòng sơ tuyển, 15 sinh dự thi chương trình “Tiếng Hạc Vàng” được chọn vào vòng bán kết đã có buổi cùng nhau găp gỡ tại đài SBTN thành phố Garden Grove, Nam California.