Gặp gỡ các đại diện cho nạn nhân Formosa LiuJin, Vân Lâm

Ngày 4/8, phóng viên SBTN đã cùng với Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp và đại diện của một số tổ chức xã hội dân sự Đài Loan đến thăm và gặp gỡ một số đại diện của các nạn nhân Formosa LiuJin, Vân Lâm.