GẶP BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ, VẬN ĐỘNG KÝ THỈNH NGUYỆN THƯ

GẶP BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ, VẬN ĐỘNG KÝ THỈNH NGUYỆN THƯ

Tin Hoa Thịnh Đốn – Một số tổ chức đang tiến hành nhiều cuộc vận động cho vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam nhân dịp Tổng thống Barack Obama gặp Trương Tấn Sang vào tuần tới. Chương trình vận động bao gồm một buổi họp của phái đoàn đại diện các tôn giáo Việt Nam gặp phụ tá ngoại trưởng Bộ Ngoại Giao, cuộc vận động ký thỉnh nguyện thư, và các cuộc biểu tình đang được chuẩn bị. Ngày 22 Tháng 7 tức ba ngày trước cuộc thương thảo Mỹ Việt, là ngày hẹn giữa phụ tá ngoại trưởng Phó Phụ tá Ngoại trưởng phụ trách Dân chủ Nhân quyền Lao động là ông Daniel Baer, và phái đoàn gồm khoảng 20 người đại diện các nhóm tôn giáo của cộng đồng Việt Nam. Phái đoàn có sự tham dự của đại diện các tôn giáo Cao Đài, Hòa Hảo, Công Giáo, Phật Giáo, Tin Lành, Hồi Giáo, và đại diện một số sắc dân như Khmer Krom, Tây Nguyên, Hmong và Champa.

Tất cả các phía hiện có buổi họp hàng tuần để chuẩn bị báo cáo về các vụ đàn áp tôn giáo tại Việt Nam tại buổi gặp phụ tá ngoại trưởng Hoa Kỳ. Tổ chức BPSOS cho biết buổi họp sẽ gây ảnh hưởng đến nội dung của thông điệp mà Tổng thống Obama sẽ chuyển tới Trương Tấn Sang. Bên cạnh đó là việc vận động Quốc Hội lên tiếng, các báo chí Hoa Kỳ, và các tố chức nhân quyền êu cầu Hoa Kỳ làm áp lực với Hà Nội. Tổ chức này cũng cho phổ biến một thỉnh nguyện thư nhằm kêu gọi vận động Tổng thống Obama lên tiếng mạnh mẽ về nhân quyền khi tiếp xúc với họ Trương, thỉnh nguyện thư sẽ được mở cho đến tối 24 Tháng Bảy, và chuyển đến Tòa Bạch Ốc vào sáng ngày ông Obama gặp Trương Tấn Sang.