26/03/2018 | 3

Gần 40% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khai lỗ năm 2017

Gần 40% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khai lỗ năm 2017

Ảnh: Vietnam Finance

Theo Vietnam Finance, báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VCCI) năm 2017 cho biết có tới 37.9% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) khai lỗ. Đây là con số kỷ lục tính đến nay.

Cũng theo báo cáo trên, tỉ lệ doanh nghiệp báo lãi giảm xuống còn 54.3%, cũng là mức thấp kỷ lục trong những năm qua. VCCI nhận định rằng trên thực tế, quy mô hoạt động của các doanh nghiệp FDI đang có xu hướng nhỏ đi cả về vốn lẫn số công nhân.  Xét về vốn, các doanh nghiệp FDI có số vốn nhỏ hơn nửa tỷ là 7.9%. Xét về công nhân, số doanh nghiệp có ít hơn 5 lao động đã tăng từ 5.9% lên tới 7.4% giai đoạn 2016-2017. Mặc dù vậy, khảo sát của VCCI vẫn cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp nước ngoài tăng vốn đầu tư năm 2017 đạt 13.2% so với năm 2016 chỉ có 11%; tỷ lệ doanh nghiệp mở rộng kinh doanh tăng từ 50% lên 60%, cao nhất kể từ năm 2011. VCCI cho rằng có sự cải thiện đáng kể của môi trường đầu tư kinh doanh, chẳng hạn như tỷ lệ doanh nghiệp có số cán bộ nhà nước giám sát chỉ còn 45%, giảm 14% so với năm 2015.

Bên cạnh đó, tỷ lệ doanh nghiệp chi trả phí không chính thức khi làm thủ tục thông quan chỉ còn 53% doanh nghiệp, giảm 13,5% so với năm 2015. Tuy nhiên VCCI lưu ý tình trạng chi trả phí không chính thức vẫn còn phổ biến trong môi trường kinh doanh, điều này khiến số doanh nghiệp FDI từ các nước tây phương đến Việt Nam thấp trong thời gian qua.

Câu hỏi của một độc giả của tờ Vietnam Finance là tại sao gần 40% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khai lỗ, trong khi GDP của Việt Nam được báo cáo là tăng?

Tường Thắng / SBTN

TAGS: fdi