15/10/2017 | 0

Gần 20 tiểu bang khởi kiện tổng thống Trump chấm dứt chương trình trợ cấp Obamacare

Gần 20 tiểu bang khởi kiện tổng thống Trump chấm dứt chương trình trợ cấp Obamacare

Washington, DC. (CBS) – Gần 20 tiểu bang đệ đơn kiện Tổng Thống Trump, vì đã quyết định chấm chứt chương trình trợ cấp bảo hiểm y tế cho hàng triệu người Mỹ có thu nhập thấp.

Bộ trưởng Tư Pháp các tiểu bang California, Connecticut, Kentucky, Massachusetts và New York nằm trong số những tiểu bang thông báo đã đệ đơn kiện tại tòa án liên bang ở California hôm Thứ Sáu 13/10.

Hôm Thứ Năm, ông Trump tuyên bố ông sẽ chấm dứt chương trình trợ cấp dưới dạng chia sẻ chi phí với các hãng bảo hiểm, để giữ bảo phí thấp cho những người Mỹ có thu nhập thấp. Các bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang cho biết ông Trump không theo luật liên bang trong việc chấm dứt hệ thống bắt buộc về mặt pháp lý đang hoạt động.

Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang Connectiut, ông George Jepsen nói hành động của ông Trump sẽ khiến bảo phí tăng đủ để những người khỏe mạnh không mua bảo hiểm, kết quả là chi phí tăng cao hơn cho những người còn lại.

Ông Trump đưa ra quyết định chấm dứt trợ cấp chia sẻ chi phí trong cùng ngày ông ban hành sắc lệnh cho phép mua bảo hiểm ngoài tiểu bang, và cho phép mọi người mua bảo hiểm thông qua những chương trình tập thể lớn hơn. Trước khi ký sắc lệnh, ông Trump cho biết ông bắt đầu quá trình bãi bỏ Obamacare.

Hai tháng trước đây, Văn phòng Ngân Sách Quốc Hội ước tính rằng phí bảo hiểm y tế cá nhân sẽ tăng thêm 20-25%, nếu các khoản trợ cấp quan trọng đối với Obamacare bị chính phủ cắt bỏ. (Nguyên Trân)