10/02/2017 | 9

Gần 1.5 triệu di dân bất hợp pháp sống ở New York và Los Angeles

Gần 1.5 triệu di dân bất hợp pháp sống ở New York và Los Angeles

Santa Ana, California. (Reuters) – Một báo cáo cho thấy cứ 5 di dân sống ở New York và Los Angeles, có một di dân bất hợp pháp.

Báo cáo được Trung tâm Nghiên cứu Pew phát hành hôm qua, trong đó ước tính vào năm 2014, có hơn 2 triệu di dân bất hợp pháp sống ở 2 thành phố trên, gồm 1.2 triệu di dân bất hợp pháp sống ở New York, và 1 triệu di dân bất hợp pháp sống ở Los Angeles. Cũng theo báo cáo của Pew, hiện nay trên toàn nước Mỹ có 11.1 triệu di dân không có giấy tờ hợp pháp. Báo cáo ước tính rằng ở các thành phố Houston, Dallas, Denver Phoenix, 1/3 dân số thành phố đều là di dân bất hợp pháp.

Báo cáo cho thấy chỉ riêng tiểu bang California, 5 thành phố có số di dân bất hợp pháp đông nhất là Los Angeles, Riverside-San Bernardino, San Francisco, San Diego và San Jose.  Riêng tiểu bang Texas, 3 thành phố có số di dân bất hợp pháp đông nhất là Houston, Dallas-Fort Worth và Austin.

CBS News cho biết báo cáo trên được công bố khi Tổng thống Donald Trump cố gắng thúc đẩy quan hệ với các cơ quan công lực địa phương, để giảm bớt số lượng di dân bất hợp pháp. Trong số những thành phố phản đối sắc lệnh của ông Trump có New York và Los Angeles. Hai thành phố này cam kết bảo vệ di dân bất hợp pháp không bị trục xuất. (Mai Đức)