29/01/2015 | 2

Freedom House: Việt Nam không có tự do

Freedom House: Việt Nam không có tự do

Báo cáo của Freedom House về dân chủ và tự do năm 2014 đưa ra một bức tranh không mấy sáng sủa, theo như đề tự của báo cáo rằng năm 2014 là một năm xa rời dân chủ cùng sự trở lại của việc cai trị bằng bàn tay sắt.

Báo cáo cũng có nêu trường hợp của Việt Nam, giống như Trung Quốc, duy trì chế độ độc đảng, bắt giữ những người bất đồng chính kiến, cấm các tổ chức nhân quyền hoạt động. Việt Nam được xếp loại không có tự do trong bảng phân loại gồm ba hạng là Tự do, Tự do một phần, và Không có tự do.

Khảo sát này dựa trên 195 quốc gia trên toàn cầu, về quyền chính trị và các quyền tự do dân sự. Về quyền tự do chính trị, Việt Nam được điểm thấp nhất, nghĩa là người dân trong nước không hề có quyền tự do chính trị. Về quyền tự do dân sự, Việt Nam được mức gần thấp nhất trên bảng xếp hạng. Kể từ năm 2006, thang điểm và xếp hạng của Việt Nam tới nay vẫn không thay đổi.

Nền dân chủ trên toàn thế giới trong năm qua bị điểm thấp, vì các cuộc khủng bố liên tục, và chính sách đàn áp của các chế độ độc tài. Với khảo sát của Freedom House, tự do trên thế giới bị tuột dốc liên tục trong suốt 9 năm liền. Trong số 195 quốc gia thì 46% được xem là có tự do, 28% tự do một phần, và 26% là không có tự do, trong số này có Việt Nam.

Sau kỳ kiểm điểm định kỳ tại Hội đồng nhân quyền LHQ đối với Việt Nam, có 227 khuyến nghị được nêu ra ở trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Thụy Sĩ. Việt Nam chấp nhận 182 đề nghị, ghi nhận 45 ý kiến nhưng không đồng ý làm theo những ý kiến đó. Nhưng lập tức sau đó, nhiều nhà bất đồng chính kiến bị đàn áp đánh đập dã man hơn như ông Nguyễn Bắc Truyển, ký giả Trương Minh Đức, MS Nguyễn Hồng Quang…

Những gì đang diễn ra trên khía cạnh quyền con người ở Việt Nam đang một lần nữa chứng minh rằng, Việt Nam đã và đang vi phạm nhân quyền rõ ràng và không thể biện minh.

Các Phúc trình về Tự do thế giới của Freedom House xuất bản thường niên kể từ khi ra đời năm 1972.

Thanh Lan / SBTN