11/01/2018 | 11

Fox News: Paul Ryan muốn cắt Medicare là trừng phạt những người đã bầu cho Trump

Fox News: Paul Ryan muốn cắt Medicare  là trừng phạt những người đã bầu cho Trump

Fox News- Liên quan đến Medicare, theo Fox News, nếu Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan và đảng Cộng Hòa muốn cắt Medicare, tức là họ muốn trừng phạt những người Mỹ lớn tuổi.

Hôm Thứ Tư 10 tháng 1, ông Ryan thông báo rằng đảng Cộng Hòa sẵn sàng cắt Medicare để bù vào thâm hụt do cắt giảm thuế. Với những người phản đối, việc cắt giảm thuế là ưu tiên đặc biệt cho các công ty và giới người giàu, chứ không phải cho tầng lớp trung lưu. Và nay vì giảm thuế, đảng Cộng Hòa lại gây thiệt hại cho những người đã bầu cho tổng thống Trump.

Số liệu chứng minh của Fox News cho thấy đánh vào Medicare tức là đánh vào căn cứ vững chắc nhất của đảng Cộng Hòa. Năm 2016, cử tri lớn tuổi- là những người đang hưởng Medicare, hoặc đang tìm kiếm Medicare để được chi trả cho chăm sóc sức khoẻ sau khi nghỉ hưu- đã bỏ phiếu để giúp tỷ phú Trump giành chiến thắng. Theo kết quả cuộc bỏ phiếu được Election Day công bố, ông Trump đạt được tỷ lệ gần 20% trong số cử tri da trắng lớn tuổi, 28% trong số cử tri da trắng tuổi từ 45 đến 64, và một chiến thắng lịch sử 37% của cử tri da trắng thuộc tầng lớp lao động. Nhưng giờ đây đảng Cộng Hòa tìm cách trừng phạt những người đã bầu cho họ.

Không giống như phiếu thực phẩm (food stamps) và phúc lợi (welfare), Medicare và An Sinh Xã Hội là lợi ích mà người lao động Mỹ có được sau một đời cống hiến với công việc ổn định, đáng tin cậy và tận tâm. Họ trả cho những lợi ích này bằng các khoản khấu trừ từ tiền lương hàng tuần của họ. Nói một cách khác, Medicare và An Sinh Xã Hội không phải là phúc lợi. Giới lao động Mỹ không thể bị đảng Cộng Hòa đối xử như vậy được. (Mai Đức)

TAGS: medicare