24/12/2020 | 20

Formosa hà tĩnh nộp thuế thấp, lỗ hơn 1 tỷ mỹ kim

Formosa hà tĩnh nộp thuế thấp, lỗ hơn 1 tỷ mỹ kim

Ảnh: Vietnamnet

Tin Vietnam.- Báo Vietnamnet ngày 24 tháng 12 năm 2020 loan tin, báo cáo của bộ Tài chính Cộng sản cho biết, tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2019, công ty Formosa Hà Tĩnh có tổng tài sản là 286,000 tỷ đồng, nhưng nợ phải trả là gần 186,000 tỷ đồng. Hiện tại số lỗ luỹ kế của Formosa là 25.3 tỷ đồng, tương đương với hơn 1 tỷ Mỹ kim.

Theo báo cáo, doanh thu của Formosa Hà Tĩnh năm 2019 là 72,000 tỷ đồng, tăng 11.7% so với năm 2018, tuy nhiên Formosa vẫn báo cáo làm ăn thua lỗ tới hơn 11,500 tỷ đồng, cao gấp 4.2 lần so với năm 2018. Dù làm ăn lớn, tuy nhiên do được nhà cầm quyền cho hưởng nhiều ưu đãi nên năm 2019, Formosa Hà Tĩnh chỉ nộp thuế cho nhà cầm quyền số tiền 51.6 tỷ đồng.

Theo bộ Tài chính Cộng sản, ngoài Formosa thì một công ty cổ phần thép có vốn đầu tư ngoại quốc khác là Posco Yamoto Vina ở tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng làm ăn thua lỗ tới hơn 8,900 tỷ đồng. Riêng năm 2019, công ty thép Posco Yamoto Vina báo lỗ 2,780 tỷ đồng, và chỉ nộp ngân sách cho nhà cầm quyền số tiền 41 tỷ đồng.

Bộ Tài chính Cộng sản đánh giá, 2 công ty có vốn đầu tư ngoại quốc lớn sản xuất sắt, thép và kim loại khác này có tình hình tài chính không lành mạnh, số tiền thuế nộp cho ngân sách nhà cầm quyền rất ít. Số tiền thuế nộp cho nhà cầm quyền được bộ Tài chính Cộng sản đánh giá là chưa tương xứng với những gì mà nhà cầm quyền đã ưu đãi cho họ như ưu đãi về đất đai, về thuế. Đó là chưa nói đến hậu quả khổng lồ mà Formosa Hà Tĩnh đã làm đối với biển và người dân miền Trung từ năm 2016 đến nay.

An Nhiên