17/09/2021 | 15

Florida thắt chặt chính sách khẩu trang sau khi một một bác sĩ chỉnh hình ký hàng trăm đơn miễn đeo khẩu trang cho học sinh

Florida thắt chặt chính sách khẩu trang sau khi một một bác sĩ chỉnh hình ký hàng trăm đơn miễn đeo khẩu trang cho học sinh

Một học khu ở quận hạt Sarasota, tiểu bang Florida, đã thắt chặt chính sách đeo khẩu trang sau khi một bác sĩ chỉnh hình (chiropractor) ký hàng trăm đơn miễn trừ y tế cho phép học sinh từ chối đeo khẩu trang trong trường học.

Sau khi bỏ phiếu tán thành vào tháng 8, Hội đồng Trường học Quận Sarasota đã thực hiện chính sách đeo khẩu trang bắt buộc trong 90 ngày đối với học sinh, nhân viên, khách tham viếng và người bán hàng, trừ những trường hợp ngoại lệ vì lý do y tế hoặc việc đeo khẩu trang ảnh hưởng đến kế hoạch học tập cá nhân của những học sinh khiếm khuyết về mặt sức khỏe.

Tuy nhiên sau sự việc một bác sĩ chỉnh hình tại Twin Palms Chiropractic ở Venice ký hàng trăm đơn y tế miễn cho học sinh đeo khẩu trang, viên chức ở đây đã phải cập nhập chính sách của họ, giới hạn chỉ có các bác sĩ có giấy phép mới được kê đơn cho học sinh và từ chối khoảng 650 đơn miễn trừ y tế.

Đã có rất nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề này ở Florida, mặc dù nhiều viên chức địa phương muốn áp đặt lệnh bắt buộc đeo khẩu trang cho trường học, nhưng vào tháng 7, Thống đốc Ron DeSantis đã ký lệnh cho phép phụ huynh lựa chọn việc cho con họ có đeo khẩu trang trong lớp hay không. Quận Sarasota có mức độ lây nhiễm Covid-19 cao, nên họ khuyến khích phụ huynh cho con đeo khẩu trang ngay cả khi đã tiêm ngừa.