23/03/2023 | 44

FLORIDA MỞ RỘNG LỆNH CẤM DẠY VỀ BẢN DẠNG GIỚI TÍNH VÀ XU HƯỚNG TÌNH DỤC

FLORIDA MỞ RỘNG LỆNH CẤM DẠY VỀ BẢN DẠNG GIỚI TÍNH VÀ XU HƯỚNG TÌNH DỤC

Florida đang chuẩn bị mở rộng lệnh cấm dạy về các vấn đề liên quan đến xu hướng tính dục và bản dạng giới tính đối với tất cả học sinh trong các trường công lập của tiểu bang. Theo Reuters, luật này là hành động mới nhất của chính quyền Thống đốc Ron DeSantis nhằm hạn chế hoặc cấm hướng dẫn về các chủ đề mà những người bảo thủ cho là không phù hợp tại trường học tiểu bang. Năm ngoái, ông DeSantis đã ký một dự luật do đảng Cộng hòa hậu thuẫn cấm hướng dẫn trong lớp học về xu hướng tính dục và bản dạng giới tính cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp ba, và đề nghị mới sẽ mở rộng lệnh cấm đến hết lớp 12. Đề nghị này đã thu hút sự chỉ trích ngay lập tức từ các nhà hoạt động vì quyền LGBTQ và đảng Dân chủ, trong đó, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Karine Jean-Pierre gọi luật này là “hoàn toàn, hoàn toàn, sai lầm.” Theo luật, giáo viên sẽ bị kỷ luật nếu họ thảo luận về xu hướng tính dục hoặc bản dạng giới tính ngoài chương trình giảng dạy bắt buộc, và phụ huynh phải được thông báo về các lớp học như vậy ngoài chương trình và được lựa chọn không cho con cái họ tham gia các lớp đó. Bộ Giáo dục tiểu bang sẽ bỏ phiếu về luật tại cuộc họp ngày 19 tháng 4.